dinsdag 3 oktober 2023

Zolder door de jaren heen met de Geschied en Heemkundige Kring Zolder

Het ""RATTENKOT"" een sluis aan de Laambeek gelegen in de Drij Dreven van Vogelsanck. Dit gebied meet maagdelijk natuurschoon is gedeeltelijk verdwenen door de aanleg van de E319. Het was niet alleen een aantrekkingspunt voor schilders, maar vooral voor de jeugd van de Nieuwstraat die er kwam vissen of braambessen of bosbessen kwam plukken in de omgeving. Met dank aan Jozef Rogiers en de Geschied en Heemkundige Kring Zolder.