dinsdag 9 juli 2024

Memorandum Sportraad 2025 -2030


Galazo arena was deze namiddag de plaats om het "memorandum sportraad 2025-2030" voor te stellen aan de politieke partijen. "In aanloop naar de gemeenteraad-verkiezingen van oktober hebben de we dit memorandum opgesteld" zegt de voorzitter van de sportraad Johan Verhagen. De bevraging van dit memorandum gebeurde tijdens onze algemene vergadering waaraan meer dan 100 sportclubs deelnamen. Zes specifieke domeinen werden geselecteerd waar alle deelnemers hun menig over mochten ventileren. De bevraging over de zes onderdelen werd in groepjes gedaan waarbij de deelnemers onderling in discussie gingen.

Punt 1: Sportsubsidies,
De subsidies zijn duidelijker en toegankelijker geworden. Ook de diversiteit is toegenomen wat een goede zaak is maar er is vraag naar meer mogelijkheden, criteria en budget hetgeen de deur kan openen naar clubs die vandaag niet of minder in aanmerking kunnen komen. Een aanrader, de subsidies zijn aan een revisie toe waarbij er aandacht moet zijn aan meer diversiteit en een duidelijkere beschrijving van criteria.

Punt 2: Samenwerking
De samenwerking tussen clubs onderling, ook ongeacht de aard van de activiteit, is goed. Meer is uiteraard altijd beter en dit kan gestimuleerd worden vanuit het beleid, lijst van suggesties. Er moet wel een goede spreiding zijn in de gemeente want anders dreigt er te veel focus te komen op specifieke locaties..
De aanrader zou kunnen zijn. Er zijn vandaag veel samenwerkingsverbanden en het zou nuttig zijn deze in detail door te nemen en daaruit een selectie maken die door de gemeente en het beleid ondersteund worden, inclusief Sport overschrijdende activiteiten.

Punt 3 ; Infrastructuur.
Over de infrastructuur valt er heel wat te zeggen en dat is meestal zeer uitgesproken en individueel. We duiden dan ook op het belang om deze punten individueel te onderzoeken. Dit laat toe om ze afzonderlijk te beoordelen en mee te nemen naar de toekomst om hier actie op te nemen.

De aanrader: Maak een waardebepaling van de bestaande sportinfrastructuur per locatie zodat er met een visie en strategie Gewerkt kan worden. Dit schept klaarheid voor de clubs naar de toekomst toe.

Punt 4: Aanzetten tot Bewegen.
Er worden veel initiatieven genomen om mensen aan te zetten tot bewegen in het kader van ledenwerving. De gemeente is hierbij ondersteunend, scholen veldloop, zomerkampen,.... Niettemin kan dit nog beter, vooral door bewegen in een bredere context te plaatsen. Dit laatste kan vele richtingen uitgaan, zoals het coördineren van evenementen georganiseerd door Cultuur, Jeugd, Sport,... Maar ook op het vlak van integratie en zorg voor mindervaliden, allochtonen, oudere, minder bedeelden....... Aanrader: Maak een concreet plan in samenwerking met het City marketingprogramma om bewegen te promoten. Uit de vele voorbeelden die aangegeven worden zijn er zeker elementen die vanuit het beleid opgepikt kunnen worden, ook interdisciplinair en vereniging breed.

Punt 5: Inspraak.
Er is uiteraard een groot verschil tussen inspraak en participatie maar uit de de bevraging leren we dat de werking en activiteit van de sportraad en sportdienst niet goed gekend zijn. Er wordt ook een betere communicatie en zichtbaarheid gevraagd en dit kan bovenstaande al heel wat verbeteren. Het feit dat sport vertegenwoordigd wordt door de dienst en de adviesraad wordt wel als positief ervaren maar ook in twijfel getrokken bij kleinere clubs.
Aanrader is, Verbeter de communicatie vanuit de beide organisaties zodat dit verduidelijkt wordt. Neem elke gelegenheid te baat om dit ook aan te tonen!

Punt 6, Clubwerking in de toekomst/
De toekomst ziet er niet slecht uit al zijn er toch een aantal bedenkingen. Ook al lijken de meeste financieel gezond maken ze zich zorgen om dit zo te kunnen houden met de huidige prijsstijgingen. Vrijwilligers lijken wel gevonden te worden maar dat is minder het geval als het over besturen gaat en het één kan niet zonder het ander. Naast het financiële wordt ook de toenemende administratie, regelgeving en wetgeving steeds complexer en duidelijkheid is soms ver te zoeken. Er is een duidelijke verwachting van de clubs naar het beleid toe om aandacht te hebben voor deze punten en daarop in te zetten om alles leefbaar en gezond te houden. De voorgaande bedenkingen geven daar een meer gedetailleerd beeld over. Aanrader is; Er moet een duidelijke visie uitgewerkt worden over hoe de gemeente zal inspelen op de evoluties in het sportlandschap. Deze visie moet als leidraad gebruikt worden, niet als enge regelgeving. De sportclubs moet hierbij maximaal betrokken worden.
Dank aan Joseph Bams voor verslag en foto's