vrijdag 5 juli 2024

De fietsstraten

In maart 2022 werden in Zolder-Centrum de eerste fietsstraten aangelegd, waarbij de zone 30 werd omgevormd tot een fietsstraat. Dit werd door de Fietsersbond toegejuicht als een stap naar een veiligere omgeving voor fietsers, vooral voor schoolkinderen.
Autobestuurders moesten wennen aan de nieuwe regels, met name in de Inakker waar vaak te hard werd gereden en fietsers werden ingehaald. De Fietsersbond volgde dit op, stelde verbeteringen voor en verzamelde feedback van de inwoners, die aan de gemeente werd doorgegeven. De gemeente voerde de afgelopen twee jaar enkele verbeteringen door, zoals het plaatsen van borden voor “doorgaand verkeer” en extra verkeersborden voor duidelijkere snelheids- en inhaalregels. Ook werden de fietszone-logo’s opnieuw op het asfalt aangebracht.
Op 2 juli 2024 werd getest of deze aanpassingen effect hadden. Tussen 08:00 en 09:00 uur werd de fietser 33 keer ingehaald, waarbij slechts 30% van de auto's niet inhaalde. Telraamdata toonde aan dat ongeveer 50% van de bestuurders sneller reed dan de toegestane 30 km/u in de Inakker.
De Fietsersbond benadrukt dat de gewenningsperiode voorbij is en dringt aan op een nul-tolerantiebeleid voor de naleving van verkeersregels, vooral vanwege de nabijheid van drie scholen.
Dank aan Robin Put voor DE FIETSERBOND H|Z en via de link kan je heel het artikel nalezen