zondag 16 juni 2024

Het Offerfeest 2024


Vandaag vieren de moslims over de hele wereld "Aïd El Adha" (Offerfeest), ook wel "Aïd El Kébir" (het Grote Feest) genoemd. Deze naamgeving illustreert het belang van deze gebeurtenis binnen de Islam. Het herinnert aan het offer van de profeet Ibrahim (Abraham) aan God en markeert het einde van de "Hajj" (bedevaart naar Mekka).

 Bij deze heilige momenten bidden we ook voor de slachtoffers van de oorlogen: O Allah we bidden u voor de slachtoffers van het geweld in Israël en Palestina, de doden en de gewonden, voor allen die een veilige thuis verloren. We bidden u voor de angst en onzekerheid, de onveiligheid, de frustratie, de armoede, voor alles wat zich vermengt in een gewelddadige cocktail van woede en agressie.amen Bij deze gelegenheid wens ik alle moslimburgers, gezondheid, geluk en voorspoed toe.

 İk nodig de gelovigen uit deze momenten van vreugde, solidariteit en vrede te delen met iedereen in hun omgeving, ongeacht hun afkomst of geloofsovertuiging.