vrijdag 28 juni 2024

SFZ wil nauwere & intensievere samenwerking met Vesalius & Jessa

Het Jessa Ziekenhuis, az Vesalius en het Sint-Franciscusziekenhuis ondertekenden vandaag een intentieovereenkomst. Daarmee geven ze aan dat ze de mogelijkheden voor een duurzame intensere samenwerking zullen onderzoeken en voorbereiden. Op die manier willen ze ook in de toekomst hun patiënten in iedere fase van hun leven de nodige hoogstaande kwalitatieve zorg blijven bieden in eigen regio. Historisch goede samenwerking als basis
Het Sint-Franciscusziekenhuis heeft sinds 2008 een uitgebreide en goed ingebedde medische samenwerking met Jessa. De intentieovereenkomst, die vandaag wordt ondertekend, is een volgende logische stap in de samenwerking tussen beide ziekenhuizen. Hetzelfde geldt voor az Vesalius, dat reeds een jarenlange samenwerking heeft met Jessa. Deze samenwerking werd in 2016 geofficialiseerd met een eerste samenwerkingsovereenkomst. Op 21 januari 2023 tekenden az Vesalius en Jessa ziekenhuis ook al een intentieovereenkomst tot nauwere samenwerking.
Deze overeenkomst wordt vandaag uitgebreid van 2 naar 3 partners. De drie ziekenhuizen maken deel uit van hetzelfde ziekenhuisnetwerk Andreaz.

Samenwerken om hoogstaande innovatieve en kwalitatieve zorgen te blijven bieden
“Een geïntegreerde samenwerking met een gezamenlijk medisch strategisch plan moet antwoord bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen in het zorglandschap”, zegt dr. Jos Vandekerkhof, Medisch directeur Jessa.
Deze intentieovereenkomst heeft dan ook als doel om te onderzoeken op welke manier de geïntegreerde samenwerking tussen az Vesalius, Jessa en Sint-Franciscusziekenhuis vorm kan krijgen om in de toekomst voor hun patiënten in iedere fase van hun leven de nodige hoogstaande kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden in de eigen regio.
“De doelstelling blijft voor elk van de ziekenhuizen dan ook om een kwalitatief en regionaal verankerd zorgaanbod te bieden dat volledig is afgestemd op de stijgende reële zorgnood. En anderzijds om maximaal samen te werken in functie van specialisatie, innovatie en duurzame inzet van middelen”, zegt Nadja Vananroye, voorzitter Raad van bestuur Sint-Franciscusziekenhuis. Zoeken naar een gezamenlijke medisch-strategisch visie en synergiën in het beleid

Welke juridische vorm de samenwerking krijgt, zal duidelijker worden na de due diligence* die eerder al werd uitgevoerd voor Jessa en az Vesalius en nu dus ook nog zal gebeuren voor het Sint-Franciscusziekenhuis. Tegen het einde van 2024 valt hierover wellicht een beslissing. Voor de due diligence wordt een externe partij aangesteld.

De belangrijkste doelstelling van de intentieovereenkomst is te komen tot een gezamenlijke medisch strategische visie voor de drie ziekenhuizen. Ook dit traject zal door een externe partijen worden begeleid.

“We zijn ervan overtuigd dat verregaande samenwerking essentieel is om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die de zorgsector staan te wachten”, licht Eric Christiaens, algemeen directeur az Vesalius, toe. “Eenheid van visie, beleid en vermogen moeten het mogelijk maken om ook morgen onze patiënten nog de juiste zorg dicht bij huis te kunnen bieden”.

Met een intensievere samenwerkingsvorm kunnen de drie ziekenhuizen immers de uitdagingen, die voor hen liggen, aangaan en de samenwerking maximaal inzetten ten voordele van hun medewerkers, artsen en patiënten.

*Due diligence is een onderzoek op juridisch, economisch en fiscaal gebied.