dinsdag 18 juni 2024

De GROS is bezorgd.


Daarom namen ze het initiatief een ontmoetingsmoment te organiseren met politieke vertegenwoordigers. De bedoeling was om in gesprek te gaan over de volgende legislatuur en het engagement in 2026-2031.
De GROS in de gemeentelijke adviesraad voor het ruime terrein van de ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidverhoudingen. Onder ontwikkelingssamenwerking wordt verstaan : het samenwerken aan de duurzame ontwikkeling en de verzelfstandiging van landen en volkeren in de wereld in onderlinge solidariteit.

De GROS Heusden-Zolder werkt autonoom, los van elke politieke, ideologische en godsdienstige strekking. Het Gros wordt ondersteund door de gemeente. Het GROS ondersteund op hun beurt lokale initiatieven van duurzame ontwikkelingsprojecten.
In de toekomst wil de Gros een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid en klimaatsverandering. Zij willen werken rond 17 doelstellingen (de SDG’s) rond armoedebestrijding, onderwijs, gelijkheid, duurzame productie en consumptie, klimaat en andere maatschappelijke thema’s. De GROS willen op lokaal vlak inzetten op deze SDG’s. want SDG1 – duurzame steden en gemeenten- verwijst naar de rol van lokale gemeenschappen in de opbouw van een duurzame wereldgemeenschap. Lokale initiatieven zouden kunnen zijn promoten van lokale producten, de korte keten, de Ricolto ontbijtboxen, een fietstocht voor bewustwording.
Nele ondersteunt vanuit de gemeente. Zij geeft vele projecten vorm en is ook de trekker. Men zou zich geen werking kunnen voorstellen zonder haar hulp. De GROS hoopt dan ook dat deze ondersteuning blijft. De GROS vraagt zich af hoe Heusden-Zolder weer een fairtrade gemeente kan worden? De GROS vraagt zich ook af of het engagement naar subsidie van de gemeente van 0,7% kan verhoogd worden naar 1%, want dit bedrag werd al jaren niet geïndexeerd en is ondertussen ontoereikend.

Na deze uiteenzetting door de GROS mocht het beleid aan het woord. De verschillende partners gaven hun ideeën zoals het accent leggen op werk en gezinsplanning. Het meer bekendmaken aan de verenigingen van de mogelijkheid tot subsidie bij het opzetten van een project of initiatief. Initiatieven moeten opgevolgd worden. Er moet niet altijd financieel gesteund worden door de gemeente, logistieke hulp kan ook waardevol zijn. Een idee van meter- of peterschap werd voorgesteld. Lokale bedrijven hebben immers de knowhow. kunnen ze hun ervaringen en hun successen niet delen met een bedrijf in ontwikkelingslanden? Lokale handelaren kunnen op verschillende vlakken solidair zijn met het zuiden, dat is fairtrade. Scholen engageren, solidariteit moet van kinds af aan meegegeven worden, want kinderen zijn onze toekomst.

De GROS kan aan de slag met de vele goede ideeën, maar ze blijven wel hameren op het feit dat centjes belangrijk zijn om de initiatieven uit te werken. Dank aan Linda Graulus voor verslag & foto's