zaterdag 11 mei 2024

Oude schoolgebouwen langs de Brugstraat verdween uit het Straatbeeld


Sinds de jaren tachtig mocht hier het donkergrijze schoolgebouw staan dat nu recent van De Toverfluit was. Nu is het gebouw volledig verdwenen uit het straatbeeld van de Brugstraat. De aannemer vertelde me nog dat dit gebouw zeer veel ijzer in de beton had en daardoor de afbraak wat trager verloopte dan geplant.

Tot voor enkele jaren deed dit gebouw nog dienst voor de lagere school de Brug, maar sinds SFC verhuisde uit de oude gebouwen van de nonnen en dit gebouw helemaal werd gerestaureerd nam Lagere School De Brug hier zijn lokalen in en mocht het oude schoolgebouw naar De Toverfluit gaan.
Nu de verbouwingen zo goed als klaar zijn van de Toverfluit werd het oude schoolgebouw gesloopt en maakt plaats voor vergroening en ontharde speelplaats.