zondag 26 mei 2024

BENEFIET BANGLADESCH "" Afscheidsconcert met Koor Exsultate ""


Dank aan Niels Panis voor de foto's  en verslag

Op zaterdag 25 mei vond een prachtig benefiet/afscheidsoptreden plaats in het Kuipershof, georganiseerd ten voordele van vzw Dakbhanga. Deze organisatie ondersteunt al jaren een school in Bangladesh en organiseert jaarlijks een benefietavond om geld in te zamelen voor hun waardevolle projecten.

Dit jaar stonden Koor Exsultate en het nieuwe dameskoor Artisto uit Zolder centraal tijdens deze muzikale avond. Koor Exsultate, onder leiding van Bruno Sprengers, en het dameskoor Artisto brachten een uitgebreid repertoire gevuld met meezingers. Het optreden werd ondersteund door een jazzy combo, wat zorgde voor een sfeervolle en swingende avond.

Deze avond was ook de eerste keer dat Koor Exsultate samenwerkte met het dameskoor Artisto onder leiding van Sofie Van Gool, hetgeen de avond extra bijzonder maakte. Een aantal nummers werden gezamenlijk uitgevoerd met een harmonieus en krachtig geluid. Het publiek werd getrakteerd op bekende meezingers zoals "The Wellerman", "Adiemus", "Lichtjes van de Schelde", "Ik hou van u" en "Marina" van Rocco Granata. De herkenbare melodieën en enthousiaste uitvoering zorgden voor een geweldige sfeer en veel interactie met het publiek.

De avond was een groot succes, met een fantastische opkomst en een enthousiast publiek dat volop genoot van de muziek. Dankzij de inzet van de koren en de ondersteuning van het jazzcombo werden de verwezenlijkingen en toekomst van de vzw Dakbhanga gevierd. Dit afscheidstoptreden was naast een muzikaal hoogtepunt ook een mooie gelegenheid om samen te komen voor een goed doel en om sociale initiatieven te ondersteunen.

Jaarlijks Concert voor Bangladesh
Het jaarlijkse concert wordt telkens in het voorjaar georganiseerd. Dit evenement heeft als doel onze achterban en sympathisanten op de hoogte te houden van de activiteiten en om fondsen te werven voor onze projecten. Door de jaren heen zijn er al heel wat gezellige avonden georganiseerd en het is telkens een uitdaging voor de VZW om een sympathieke band of koor te vinden.

Missie van VZW Dakbhanga
De VZW Dakbhanga heeft als doel, zonder enig winstoogmerk, om in de dorpen Dakbhanga en Moishkum, in het zuiden van Bangladesh, onderwijs te verschaffen aan alle inwoners van deze dorpen en de onmiddellijke omgeving. Dit omvat:

  • Betalen van salarissen voor leraren en medewerkers.
  • Zorgen voor school- en lesmaterialen.
  • Betrekken van de lokale bevolking bij alle activiteiten.
  • Onderhoud van schoolgebouwen en omgeving.
  • Zorgen voor schooluniformen.
  • Organiseren van een jaarlijkse sportdag en picknick.
  • Creëren van voorwaarden om zoveel mogelijk inwoners te laten deelnemen aan onderwijs.

Informatie om te Doneren
Rekeningnummer voor donaties: IBAN: BE16 7350 0385 9574 BIC code: KREDBEBB Op naam van VZW Dakbhanga

Fiscaal attest: Als je een fiscaal attest wenst (bij een minimumdonatie van 40 euro per jaar), kan je storten op rekeningnummer: IBAN: BE71 4569 5241 8169 BIC code: KREDBEBB Op naam van STELIMO met duidelijke vermelding "voor Rita Meynen".