zaterdag 20 april 2024

Uitnodiging Dorpsraad Zolder : woensdag 24 april - 19.00 u - zaal Kon. Harmonie te Zolder

uw aanwezigheid en inbreng wordt ten zeerste gewaardeerd’
Dit op woensdag 24 april 2024 in zaal Kon. Harmonie de Ware vrienden (Dorpsstraat 78) (fanfarezaal). De Start is om 19.00 u en het einde is voorzien rond 21u30. Het gaat over de evaluatie met als basis het Memorandum 2018 + Verwachtingen voor de volgende legislatuur
* Inbreng en reactie zeer welkom
* Opstellen Memorandum 2025 – 2031
* En dit ook overhandigen aan alle partijen
Natuurlijk zijn alle ideeën en reacties mèt betrekking op ‘ruim’ Zolder-centrum (van de Meylandtlaan tot aan Zolder-Voort) van harte welkom.

Als inwoners van Zolder-Centrum willen wij aan alle politieke partijen onze zorgen en bekommernissen voor de volgende 6 jaar duidelijk maken, als bewoners en betrokkenen bij Zolder-Centrum.
Welk waren de standpunten van de Dorpsraad bij het politieke debat op 19 september 2018? (Zie memorandum dd 2018 in bijlage)
Wat is er van terecht gekomen ?
Welke zijn onze verwachtingen/eisen voor het nieuwe bestuur ?

Graag willen wij hierover een zo breed mogelijk debat.
DEEL 1 : we vertrekken van de nota van 2018 : opmerkingen/bevindingen/conclusies ?
DEEL 2 : blanco blad (geen voorafnames)
Interessant thema’s : verkeer en veiligheid / welzijn en gezondheidzorg / Rup Zolder Centrum / Communicatie-Inspraak-effect

Om het geheugen op te frissen, vinden jullie in bijlage het 10-puntenprogramma dat de Dorpsraad op 19/09/2018 op een congres in het toenmalige cultureel centrum overmaakte aan de toenmalige politieke partijen.
Gelieve antwoorden voor te bereiden op volgende vragen:
- Wat is ondertussen al dan niet gerealiseerd van de in 2018 door de Dorpsraad voorgestelde punten?

- Welke in 2018 voorgestelde punten willen wij in 2025-2031 alsnog gerealiseerd zien?
- Welke nieuwe voorstellen voor Zolder-centrum hebben wij voor de periode 2025-2031?
KLIK HIER en lees het document STELLINGEN VAN DE DORPSRAAD ZOLDER-CENTRUM: ZIJN POLITIEKE PARTIJEN AKKOORD OF NIET-AKKOORD ???
Deze vergadering zal geleid worden door Danny Tielens