donderdag 18 april 2024

Toetertochtoe vergaderde naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen toe.

Vanavond vergaderde de leden van de VZW. Toetertochtoe in de Kring en startte met de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Nu het bijna weer zover is, laten we weer (wat meer) van ons horen. Wij zijn een lokaal ‘burgerinitiatief’ dat inzonderheid focust op participatie en inspraak, in casu op gemeentelijk vlak. Onze naam hint naar een dubbele vingerwijzing: voor wie denkt dat zijn of haar mening er niet toe doet, bevat het een aansporing zich te laten horen; voor wie zich vooral (her)kenbaar maakt of wil maken in het negatieve dat al te welig tiert, houdt het de opgeheven wijsvinger voor de gesloten mond. Wij staan op onze onafhankelijkheid en zijn per definitie open voor iedereen.

TOETERTOCHTOE pakt nu uit met een bevraging, noem het een enquĂȘte als jullie willen. In een kleine 10 minuten van jullie tijd worden jullie bevraagd over wat deze verkiezingen van oktober dit jaar kunnen/moeten betekenen. Jullie antwoorden zijn een voorafname op de verwachtingen die jullie stellen in de kandidaten en in de toekomstige verkozenen. In elk geval zullen er lessen uit te trekken zijn over wat ons bezighoudt: participatie aan de beslissingen die zullen genomen worden in het schepencollege en in de gemeenteraad. Maar daarnaast is deze bevraging ook vooral een zelfbevraging: zijn jullie klaar voor de toekomst van deze gemeente, want, ja, die ligt ook in onze handen …
Hier zijn nog 2 links naar Toeternietoe KLIK 1 & KLIK2  en lees deze documenten
Het doet er toch toe!Dank aan Joseph Bams voor verslag en de foto's