vrijdag 12 april 2024

Kapellenactie 2024 & oproep voor de kapellekes mooi te maken & te versieren in mei

49 Jaar geleden is de Geschied- en Heemkundige Kring Heusden begonnen met een inventaris van alle kapellen langs Heusdense wegen op te maken door wijlen Fons Claes.
We kwamen toen aan 159 kapellen in allerlei vormen. Door de loop der jaren zijn er veel verdwenen door allerlei oorzaken. Ook staan er veel nog overgebleven kleine monumenten er verkommerd bij zodat we in 2023 nog aan 34 versierde kapellen kwamen. In ons jubileum boek 2023 hebben we er nog uitvoerig over geschreven met de hele inventaris vanaf het begin en waar ze zich bevinden. Dit jaar doen we voor de 49ste jaar op rij onze rondgang op 1 mei, een jaarlijkse traditie van onze Kring. We hopen met deze oproep dat inwoners van onze deelgemeente al de kapelletjes die we nog rijk zijn eens extra verzorgen en versieren. Vraag desnoods hulp van je buren, het brengt ook mensen samen en is ook een vorm van ‘uchteren’.
Namens de Geschied- en Heemkundige Kring Heusden