donderdag 25 april 2024

Dorpsraad Zolder denkt na voor de toekomst

Deze avond was er in de zaal van de harmonie de ware vrienden een samenkomst van de dorpsraad zolder. Na verwelkoming en het overlopen van de agenda. ging men over tot de orde van de dag. het overlopen van het 10punten tellende memorandum dat door de dorpsraad op 19/09.2018 werd opgesteld en overgemaakt aan het toenmalig gemeentebestuur.

Stelling 1 ging over de ruimte voor leefbare dorpen.
De gemeente werd toen gevraagd voor ondersteuning en stimulering van dorpen om deze leefbaar te houden. Ondertussen werd er een RUP (Ruimtelijk uitvoering plan) opgesteld voor Zolder . De dorpsraad vraagt nu aan de gemeente om zo snel mogelijk duidelijkheid hier omtrent. Volgens bepaalde berichten zouden er zich reeds 5 kandidaten aangeboden hebben voor de verdere uitbouw van Zolder. helaas zijn de namen van deze 5 kandidaten niet gekend bij het grote publiek.

Stelling 2 Ruimte voor handel en diensten.
De gemeente heeft Heusden Cite als bovenlokaal handelscentrum aangeduid. aangezien de 2 andere handelskernen volzet zijn vroeg de dorpsraad voor een versterking van Zolder centrum als handels centrum en een beperking van het woon werkverkeer. Bij een rondvraag bij de aanwezigen kwam de vraag voor meer horeca dit naar aanleiding van het verdwijnen van de horeca in CC Muze en de sporthal. Ook vroeg men voor een verbod op nieuwe handelszaken op de Meylandtlaan aangezien nu zeker met de komst van Mc Donalds en Tankstation Bruno.

Stelling 3 Ruimte voor verkeer.
In het memorandum werd gevraagd voor een beter doorstroming en een veiliger voor fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers om de Biesstraat en de Ringlaan over te steken.
Ook werd er gevraagd voor meer parkeerplaatsen.
Ondertussen zijn er reeds heel wat projecten van gerealiseerd zoals de knip in de Dekenstraat en de fietstraten. Vandaag kwam daar de vraag bij naar wat met project Heldenplein ( Vergroening of niet) en mss de mogelijkheid op een ondergrondse parking naast of onder het gemeentehuis.

Stelling 4 Nieuwe invulling openbare gebouwen.
Na de afbraak van CC Muze ,CVO en Zwembad zijn er heel war gronden beschikbaar. wat daar mee? Zoals men ondertussen al weet zijn heel wat van deze gronden reeds ingenomen door de leerplaneet . Maar de raad vraagt zich nu af wet met de rest. Zo ook komt de 4de wand er (Project Heldenplein). Ook werd de vraag geopperd voor een nieuw zwembad en een grote sporthal , aangezien de sportzaal van de leerplaneet te klein is voor wedstrijden en veel clubs genootzaak zijn om naar buiten de gemeente te trekken. Volgens geruchten zou een politieke partij de bouw van een zwembad willen opnemen in haar verkiezingsbelofte.

Stelling 5 Ruimte voor de jeugd er recreatie.
Er werd in 2018 gevraagd voor betere betrokkenheid van het Jogem voor de jeugd, atletiek en recreatief voetbal. Vandaag werd er daarom gevraagd voor de eventuele bouw van een cafetaria langs de atletiekpiste als ook de renovatie van de piste zelf, al zou dit een prijskaartje van 120.000€ kosten. Door de aanleg van een wandelpad achter de piste zou deze ook ingekort worden.

Stelling 6 Ruimte voor sport in eigen dorp. Bij een studie in 2013 werd voorzien voor de afbraak van het zwembad en de sporthal in zolder alsook de sporthallen van berkenbos, bolderberg en de centralisatie ervan op de val (Nu dus de wielerpiste) Maar omdat zoals eerder vermeld in dit verslag is de nieuwe sportzaal te klein en vraag de dorpsraad opnieuw voor een sporthal zodat de clubs niet naar buiten de gemeente moeten voor te sporten.

Stelling 7 Vraag voor lokale culturele activiteiten.
Na verhuis van CC Muze naar de oude mijnterreinen werd de vraag gesteld voor het creƫren van nieuwe culturele ontmoetingsplaatsen. daarom word nu deze vraag opnieuw gesteld. Na een korte pauze werd aan de aanwezigen gevraagd wat zij graag in een eventueel nieuw memorandum opgenomen zagen worden.
De volgende vragen kwamen aanbod.
Meer activiteiten in zolder centrum ( onder de noemer Bruisend Zolder). Ook kwam de vraag voor een wandel en fietsroutenetwerk door de gemeente startend vanaf het Heldenplein. Van een andere aanwezige kwam de vraag voor eventueel dorptuintjes aan het Domherenhof.
En nu het wagenpark meer elektrisch word werd ook gevraagd voor meer openbare laadpunten (Laadpalen).
Als laatste was de vraag voor een betere communicatie met de gemeente.
Vaak ontbreekt een terugkoppeling vanuit de gemeente op gestelde vragen en projecten. tenslotte werd de avond afgesloten met een een drankje aan de toog

 Ook werd er een oproep gedaan naar iedereen die wil meewerken aan de dorpsraad in zolder centrum als ook naar een nieuwe voorzitter (M/V/X) Ook werd er vernomen door de redactie dat op 15 mei de feestelijke opening zou plaatsen vinden van de dekenstraat ( laatste onder voorbehoud) Dank aan Frederique Jamart voor verslag en foto's