zaterdag 9 maart 2024

Iftartent op het Braderieplein

Het college van burgemeester en schepenen gaf  de goedkeuring voor de plaatsing van een Iftartent op het Braderieplein tussen 10 en 31 maart 2024. Bedoeling is om gedurende 3 weken er Ramadan iftar maaltijden te voorzien voor mensen met een beperkt inkomen en deze iftar maaltijd zal GRATIS aangeboden worden.
Er zullen tijdelijke verkeersmaatregelingen komen


* parkeerverbod wordt ingevoerd op het Braderieplein, het gedeelte tussen Koolmijnlaan en Waterleidingstraat en dit aangegeven door

       E1 borden met begin- en eindpijl aan elke rij parkeervakken

       met onderborden ‘Van 10/03/24 t/m 31/03/2024’

       minstens 48u op voorhand geplaatst

      in dezelfde periode wordt een toegangsverbod ingevoerd voor alle verkeer, aangeduid door

       verkeershekken met C3 + geel knipperlicht

       geplaatst vooraan in de brandgang, aan de parking Zebrahuis

       er worden twee vervangende parkeerplaatsen voor mindervaliden ingericht

       1 op de parking Zebrahuis

       1 op de Koolmijnlaan aan de zijde van slagerij Karapinar

       beide aangeduid met borden E9j

       de brandgang dient te allen tijde vrij te blijven om in geval van nood te kunnen rijden.