maandag 11 maart 2024

eetdag Eversel en Broederlijk Delen

Zondag 10 maart jl. had de traditionele parochiale eetdag plaats. En ook nu weer was het ‘alle hens aan dek’ om alle bezoekers te bedienen met ruime keuze aan lekkere maaltijden. Het viel op hoeveel jonge mensen bereid waren om als vrijwilliger te komen helpen. Dat belooft voor de toekomst! Dank aan al deze helpers en natuurlijk ook aan de inrichtende werkgroep én aan alle bezoekers.
Opvallend: alle medewerkers waren uitgedost met een mooie, opvallende t-shirt.
Bovendien was er een prachtig initiatief vanwege de leden van de parochieraad: zij verkochten mooie bloemen (narcissen en violetjes) aan 5 euro per potje ten voordele van Broederlijk Delen. Er werden 215 potjes verkocht hetgeen netto 690 euro opbracht; een bedrag dat integraal gestort werd aan Broederlijk Delen. Dank aan allen die gesteund hebben: ’t is mooi om na een lekkere maaltijd terug thuis te komen met een mooi bloemetje en daarmee bovendien het goede doel gesteund te hebben. Dank aan Willy Van Aelst voor info en foto's Willy