maandag 18 maart 2024

Domein Bovy verwelkomt bezoekers via eerste toegangspoort De Wijers

Foto @Vlaamse Landmaatschappij waarvoor onze dank en dank voor bericht van de Vlaamse Landmaatschappij & Karel Stevens

De Wijers of het Land van 1.001 vijvers strekt zich uit over zeven gemeenten in het hart van Limburg. Acht toegangspoorten maken het waterrijk gebied op termijn beter beleefbaar voor de bezoeker. Heusden-Zolder krijgt aan domein Bovy de eerste toegangspoort voor De Wijers. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelde een landinrichtingsproject op om domein Bovy om te vormen tot Wijerspoort. Op 18 maart starten de werken.

De Wijers beleven
​​ ​Via landinrichting wil de Vlaamse Landmaatschappij met haar partners de beleefbaarheid van De Wijers vergroten op domein Bovy en in de ruimere omgeving Bolderberg. Daartoe zijn ingrijpende werken nodig. De hele toegangszone langs Galgeneinde pakken we grondig aan. We voorzien een onthaalinfrastructuur en verbeteren wandelroutes.

Veilige en toegankelijke paden op domein Bovy
​​ ​Aan Galgeneinde zorgen we voor een veilig wandelpad, gescheiden van de straatkant, tussen de hoofdingang en beide parkeerzones. De kapel nemen we op in het nieuwe wandelpad en de fietsenparking krijgt een plaats aan de buitenrand van de speeltuin. Net zoals de dienstwegen ​ verbeteren we de paden aan de speeltuin, rond de Sint-Jansvijver, de centrale vijver en de visvijver. Zo zijn ze het ganse jaar toegankelijk, ook voor minder mobiele mensen. We voorzien een knuppelpad over het natste deel van het Hazenpad.

De beleving van water verhogen ​
​​ ​Langs de ringgracht verwijderen we de struiken en de haag. Op die manier krijgt de passant vanop de toegangsweg al een zicht op het historisch erfgoed van domein Bovy. Om meer water in de ringgracht te krijgen, plaatsen we een regelbare stuw en verbinden we de poel achter het Herenhuis met de ringgracht. ​
​De waterkwaliteit verhogen we door het slib van de ringgracht en de poel ​ te ruimen. De poel krijgt meer glooiende oevers en we vernieuwen de oeverbescherming van de ringgracht. Een nieuwe brug vervangt de stenen brug tussen het binnenplein en de dierenweide.

Nieuwe recreatieve infrastructuur in huisstijl De Wijers

​​ ​Aan de hoofdingang van Domein Bovy voorzien we een groot infopunt van De Wijers met informatie over het domein en het ruimere gebied De Wijers. ​ ​De parking De Kluis in de Kluisstraat is vandaag al een instappunt voor een wandeling langs De Kluis. Bezoekers kunnen er aansluiten op de bestaande wandel- en fietsroutes. We richten dit instappunt opnieuw in met onder meer nieuwe infoborden en fietsenstallingen.

Duur van de werken, hinder en kostprijs ​​ ​De werken starten op 18 maart en duren wellicht tot juli 2024. In de beginfase verdwijnen er enkele bomen en hagen. Dat is ​ noodzakelijk voor de aanleg van paden en het creĆ«ren van meer openheid op het domein. ​ ​De hinder voor de bezoekers beperken we zoveel mogelijk. Een aantal paden en zones op domein Bovy zijn echter tijdelijk niet toegankelijk. Deze zones krijgen een duidelijke aanduiding. ​ ​De werken kosten 621.000 euro. De gemeente Heusden-Zolder betaalt 270.500 euro, de Vlaamse overheid 348.000 euro en Limburgs Landschap vzw 2.500 euro. ​Meer informatie vind je op de projectpagina.