donderdag 29 februari 2024

Samenwerkingsverband tussen politiezones verankerd met associatieovereenkomst


Beringen/Ham/Tessenderlo en Heusden-Zolder hebben een belangrijke mijlpaal bereikt door het afsluiten van een associatieovereenkomst. Deze overeenkomst bevestigt niet alleen de bestaande samenwerking tussen de politiezones maar schetst ook toekomstgerichte perspectieven voor verdere ontwikkeling.

Op 1 september 2023 startten de politiezones Beringen/Ham/Tessenderlo en Heusden-Zolder al met een nauwere samenwerking die verschillende domeinen omvatte, waaronder een gemeenschappelijk interventiebeleid, coördinatie en sturing op het terrein en logistieke samenwerking. Nu wordt deze samenwerking officieel beschreven en vastgelegd in een associatieovereenkomst. Deze overeenkomst is inmiddels goedgekeurd door de betrokken gemeenteraad van Heusden-Zolder en zal in maart ter goedkeuring worden voorgelegd aan de politieraad van Beringen/Ham/Tessenderlo.

Belangrijk is dat de overeenkomst ook bredere perspectieven biedt voor de toekomst. In het kader van deze associatieovereenkomst krijgen de korpschefs officieel de opdracht om een studie te maken over de voorwaarden en kosten om de associatie verder uit te bouwen tot een groter geheel. Deze studie zal de nieuwe bestuursploegen in staat stellen om bij de opmaak van de eigen strategische nota en meerjarenplanning een duidelijke beleidskeuze te maken over de verdere ontwikkeling van de lokale politiewerking.

‘Met de ondertekening van deze associatieovereenkomst zetten beide korpsen een belangrijke stap in de versterking van de samenwerking en de optimalisatie van de lokale politiewerking’, zegt de voorzitter van het politiecollege Thomas Vints. Ook Mario Borremans, de burgemeester van Heusden-Zolder, beaamt deze stelling: ‘We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en verdere groei in de toekomst.’