zaterdag 6 januari 2024

Vredeswake 2024.


Naar jaarlijkse gewoonte en al voor de 9de keer ging vandaag de vredeswake door in de Sint-Vincentiuskerk in Zolder centrum met als thema : Oorlog is … Vrede kan zijn.
De vredeswake wordt georganiseerd door de Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog van Heusden-Zolder op de eerste zaterdag na Nieuwjaar.

Dit jaar werd de viering muzikaal opgeluisterd door het kinderkoor van Lieve Deferm, een deeltje van de Ierse Folkgroep Botswing namelijk Armand en co en Ismael Erdoglu de Saz muzikanten.
Er werd tijdens de wake opgeroepen voor internationale gerechtigheid. Men wil een teken stellen en men wil men z’n allen duidelijk maken dat de vrede die we hier al bijna 80 jaar kennen wil koesteren en promoten. Vrede is de vrucht van blijvend zoeken en werken aan rechtvaardigheid met gelijke rechten, respect en solidariteit. Oorlog treft gezinnen en om iedereen te overtuigen dat dit niet kan doet men een oproep om te beginnen bij ieder van ons.

De scouts die het vredeslicht meebrachten ontsteken de kaarsenkandelaar ermee in de kerk. Dit blijkt een ritueel te zijn uit de traditie van Alevieten. Een mooi moment was ook het gemeenschappelijk Onze Vader. Jonas Slaats maakt er één gebed van en je kan je verwonderen over zoveel overeenkomsten in beide religies.
De dienst werd afgesloten met de begroeting. Handen worden geschud en daarna gaat men in vrede. dank aan Linda Graulus voor het verslag en foto's