dinsdag 23 januari 2024

Er zal een onderzoek ingesteld worden door Parket naar hacking Limburg.net

Het parket Limburg wil haar bezorgdheid uiten over het downloaden van gestolen informaticagegevens.
Enerzijds kunnen de op het internet aangeboden bestanden op zich ernstig schadelijk zijn ingeval van opslag ervan op particuliere computers of andere digitale dragers, anderzijds heeft de wetgever een specifieke strafbaarstelling voorzien die erop gericht is om het bezitten, onthullen, verspreiden of gebruik maken van gestolen datagegevens te kunnen laten bestraffen. Ingeval van vervolging, kan de sanctie oplopen tot maximaal een gevangenisstraf van 3 jaar en een geldboete tot 800.000 euro.

Tenslotte kan worden bevestigd dat verschillende gedupeerden een klacht hebben ingediend tegen Limburg.net wegens mogelijke inbreuken op de wet inzake de bescherming van natuurlijke personen met bescherming tot de verwerking ven persoonsgegevens. Het onderzoek naar de totaliteit van deze feiten zal worden gevoerd door de computer crime unit van de federale gerechtelijke politie te Limburg.