vrijdag 5 januari 2024

DRIEKONINGEN ... geef mij ne nieuwe hoed klonk door Heusden centrum


Deze voormiddag waren de gasten van het DAC mooi verkleed in een koningenplunje om samen door de handelskern van Heusden centrum te trekken om overal het driekoningenlied te gaan zingen. Het draaiorgel van Julien Maebe gaf de toon aan en de rest zongen het lied. Plezier was er ook genoeg en onderweg de mensen genoten er van om heel deze bende te horen zingen of de ster te zien draaien. Met of zonder wind ... PRACHTIG en lang geleden dat zoiets nogeens te zien was in  het dorp en de mensen in hun appartementen hoorde de gezangen en kwamen allen aan de vensters en balkonnen kijken.
Dank aan Julien Maebe voor deze mooie foto's