zaterdag 2 december 2023

Zegening kerststal in Heusden dorp


Gisteren werd door de mannen van KWB Heusden-centrum de kerststal al aangekleed. Vandaag na de avondmis heeft pastoor Guido de kerststal ingezegend. De kerkgangers die de avondmis hebben gevolgd waren getuige van de inzegening. Pastoor Guido die zeer kwistig omging met de kwispel, voorzag de laatste druppels van zijn zegening voor de fotograaf. Een knipoog en een lach van de pastoor en een opmerking waren mijn deel. Dank aan Joseph Bams voor verslag & foto's