zaterdag 23 december 2023

Mooi kerstcadeau voor de Bark door een cheque van €4.000 van de Fietsersbond

De Fietsersbond werkt samen met het opvangcentrum Rode Kruis (de Bark) aan de fietsmobiliteit van de bewoners. Vooraf leverden de KWB’s een vijftigtal fietsen en startten vrijwilligers uit Hasselt een fietsatelier op. De gemeentelijke werkplaatsen zorgden voor fietsenstallingen en de fietsersbond gaf fietseducatie met een behendigheidsparcours van de gemeente. Het OC verzorgde mee de organisatie van dit alles

De bewoners kunnen zich nu zelfstandiger verplaatsen naar hun werk, voor de nodige administratie of medische zorg. Autovervoer is minder nodig.
Via het project “Een fiets voor iedereen” vanuit de koepel Fietsersbond Vl./Br., Cera, Netwerk tegen Armoede en Bike for live haalde de Fietsersbond 4000 € steun binnen voor de aankoop van fietsen en herstelmateriaal. Een mooi Kerstcadeau voor het OC Rode Kruis!