maandag 25 december 2023

KERSTBOODSCHAP van E. H. Ghislain N. AGOGNON Pastoor moderator Zolder

Beste parochianen, gelieve medeinwoners van Heusde-Zolder, en alle mensen van goede wil, klein en groot, jong en oud.

In deze bijzondere tijd van het jaar, waarin we de geboorte van onze Verlosser vieren, houd ik eraan jullie een warme kerstgroet te brengen.
Met kerst herdenken wij de grootste daad van liefde die ooit is geschied: Gods’ Zoon die bereid was om als kwetsbaar kind geboren te worden in een stal om daarna Zijn leven te geven voor ons allen. Zijn geboorte brengt ons een boodschap van vreugde, hoop en liefde. Kerstmis herinnert ons eraan dat we elkaar moeten liefhebben, ongeacht onze verschillen. Het is een tijd om vreugde en vrede te zoeken in een wereld die vaak gekenmerkt wordt door verdeeldheid en haat. Kerst roept en schreeuwt om eenheid en verzoening.

Samen vormen wij als gelovigen een gemeenschap en familie van gelijkgestemden die elkaar ondersteunen, bemoedigen en graag zien. Laten we in deze kersttijd de banden versterken om naar elkaar toe te groeien en elkaar te helpen waar nodig.

Laten ons ook stilstaan bij de mensen die het moeilijk hebben, bij mensen die eenzaam zijn en lijden. Laten wij hen steunen op welke manier ook. Laten we barmhartigheid en medeleven tonen, laten we elkaar liefhebben in deze soms zo kille wereld.
Laten we in deze tijd van samenzijn en uitwisseling van geschenken niet vergeten waar het werkelijk om gaat. Laten we ons hart openstellen en onze dankbaarheid tonen aan God voor het immense geschenk van zijn Zoon en Hem de kracht vragen om deze warme boodschap van liefhebben te delen met velen.
Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 2024
E. H. Ghislain N. AGOGNON
Pastoor moderator Zolder