donderdag 7 december 2023

Gemeente H|Z plaatst fietsenstallingen

Fietsenstalling is geleverd aan het Braderieplein in Berkenbos, alleen moet nu de afwerking nog gebeuren met klinkers. De fietser is een vertrouwd gezicht in het verkeer en steeds komen er weer meer fietsers er bij en met de in totaal 8 stallingen die geplaatst zullen worden kan men toch veilig en droog de fiets achterlaten zoals nu hier aan de Koolmijnlaan waar je dan kan gaan winkelen. PRACHTIG INITIATIEF