maandag 18 december 2023

Ex mijnwerkers tekenen beroep aan tegen de uitspraak rechtbank

Mijnwerkers spreken  naar aanleiding van de uitspraak rechtbank aangaande de fiscaliteit op het mijnwerkerssupplement !

Naar aanleiding van de de uitspraak aangaande de fiscaliteit op het mijnwerkerssupplement werd aan de 5151  leden van de KS Vriendenkring gevraagd of ze akkoord gingen om de juridische strijd verder te zetten . Dit betekende dat ze beroep zouden aantekenen tegen de eerste uitspraak . De resultaten zijn héél duidelijk om middernacht 17/12/2023 zijn 97,75% JA-stemmen…….en  2,25% NEE-stemmen geteld .

Toch wel een duidelijk signaal wat de mijnwerkers willen en een stevig mandaat voor de huidige bestuurders van KS Vriendenkring om de nodige stappen te nemen aangaande de beroepsprocedure tegen de recente uitspraak van de rechtbank in verband met fiscaliteit op het het gedeelte van de reeds uitbetaalde retroactiviteit. Dank aan Patrick Claes voor verslag en foto voor KS Vriendenkring