dinsdag 12 december 2023

Dorpsraad Eversel (Ubersel)

Veel dank aan Joseph Bams voor dit verslag van de Dorpsraad Eversel en de foto
Zoals in eerder verslag beschreven hield de dorpsraad van Eversel gisteren een dorpsraad bijeenkomst. Voor een 50 tal aanwezigen heette Rudi Rykers iedereen van harte welkom en gaf aan welke thema’s er op de agenda stonden. Ook Paul Coolen was uitgenodigd om een stand van zaken te geven in verband met de “stille en trage wegen” en een situatie rond de werken van de “Mangelbeek” Ook Jan heette iedereen van harte welkom. Het thema dat Jan zou behandelen was de jaarlijkse werking van de Doprsraad.

Het eerste wat behandeld werd was de veiligheid rond de school.
Er was een chaos ontstaan ronde de school en samen met de schooldirectie heeft men de chaos een beetje kunnen fatsoeneren. Er werd een fietsstraat gecreëerd voor de veiligheid van de kinderen.
Ook het kerkhof werd even onder de loep genomen. Zo heeft het gemeente bestuur van Heusden-Zolder een droge zone gemaakt zonder overleg.
Ook de situatie rond de kolenhaven werd aangehaald. De ontsluiting van de kolenhaven. De discussie gaat over de aanleg van een nieuwe weg langs de bestaande brug.
Nog een punt dat op de agenda stond was de overdekte fietsenstalling.
 
Ook de volgende agendapunten werden besproken.
- De laadpaal op de parking van Sint Baaf
De dorpsraad en de VZW hadden er op aan gedrongen om de laadpaal te behouden. Het plaatsen van de laadpaal is zeer snel in orde gekomen, hij staat er maar of hij werkt dat is weer een andere vraag. - Oekraïners in de pasotorij.
- De kleine herstelwerkjes aan de wegen.
Daar werd aangehaald dat de Everselsekiezel er zeer slecht bij ligt.
- De dorpsfeesten
- Rondje bestuur ter vervanging van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie.
- Gemeentelijk enquête rond adviesorganen en dorpsraden.
- Activiteitenkalender
De activiteitenkalender bestaat erin om geen dubbele boekingen te doen. Bv, dat er geen twee organisaties zijn op het zelfde moment.
Je kan de activiteiten kalender terug vinden op de website van de dorpsraad.

- Renovatie en verbouwingswerken en uitbating van het cafetaria Sint Baaf
Een aanwezige van de VZW met name Jos, hij gaf een stand van zaken rond het thema van Sint Baaf. Met de zoektocht naar een gerant uitbater van de cafetaria is men verheugd te kunnen melden dat deze zoektocht is afgerond en dat het cafetaria rond half januari van volgend jaar terug zal geopend worden. De VZW is ook nog op zoek naar nieuwe bestuursleden die de VZW willen versterken. De werken die reeds zijn uitgevoerd aan aan de feestzaal van St Baaf werden uitvoerig besproken. Het eerste volgende grote werk is de dakbedekking. Er komt een nieuw dak met onderliggende isolatie. De werken aan het dak zullen starten rond maart volgend jaar en hopelijk is het nieuwe dak klaar tegen eind april.

De dorpsraad is verheugd dat ze volgend jaar terug een pintje kunnen drinken in de cafetaria van St Baaf en dankt de VZW voor het geleverde werk naar de zoektocht van een uitbater.

Daarna werd het memorandum voorgesteld. Het memorandum formuleert de belangrijke noden en behoeften van de burgers in de gemeente.
Waarom een memorandum?
- Om de stem van de inwoners te laten klinken
- Stof tot nadenken voor de lokale beleidsmakers bij het opmaken van hun verkiezingsprogramma,
   het bestuursakkoord of de meerjarenplanning
- De lokale politici en de leidende ambtenaren inspireren

Wanneer schrijft men het best een memorandum?
- Voor dat de deelnemende partijen hun verkiezingsprogramma opmaken
- Of voor dat het gemeentebestuur zijn meerjarenplan opmaakt.

Waar denken we het best over na
- Het welbevinden van inwoners, dit kan gaan over wonen, buurt, jeugd , ouderen enz.

We vertrekken het liefst van vier vragen
- Welke zijn de strerktes en zwaktes van Eversel (Ubbersel)
- De zwaktes
- De bedreigingen
- De kansen

Een goed memorandum vertrekt van de volgende punten
- Grote betrokkenheid; jeugd, ouderen, oude en nieuwe inwoners….
- Onderbouwd met cijfers indien mogelijk, je wint aan overtuigingskracht
- Aantrekkelijk, positief en overtuigend, geen klaagzang
- Met concrete, haalbare en heldere voorstellen.
- Blijf to-the-point.

Hoe kan je bijdragen aan het memorandum.
Schriftelijk uw visie in de brievenbus steken bij Rykers Rudi, Bovenstraat 44 of bij Marita Swinnen, Kanaalweg 119
Je kan je vragen ook mailen naar dorpsraadeverselubbersel@gmail.com en dit voor 01 januari 2024.

Na de dorpsraad mocht Paul Coolen zijn uiteenzetting geven over de Trage en Stille wegen en Mijn Mangelbeek.
Wat zijn trage wegen?
Daar geeft Paul een antwoord op.
Wat gebeurd er met de Mangelbeek, ook daar heeft Paul een pasklaar antwoord op.
Het einde van de dorpsraad was om 21u.