zaterdag 9 december 2023

De bevelsoverdracht CBOS scholing Leopoldsburg


De bevelsoverdracht van Benny VAN BOCXLAER Majoor van het vliegwezen stafbrevethouder Korpscommandant CBOS Noord , hij gaf de bevoegdheid over aan de nieuwe korpscommandant Lt.Kol. V/h Vlw Bart Grieten.
Heusden Zolder is een van hun Petergemeentes evenals de Peterinstellingen De Schans en BSBO Heideland. Een delegatie van Het Verbroederingscomité was aanwezig op de parade.
Zowel de aftredende als nieuwe korpskommandant benadrukte dat een nauwe samenwerking wenselijk is en dat we de bestaande banden moeten onderhouden.  Dank aan Oyen Michel voor deze foto's en info