vrijdag 15 december 2023

Bezoek vormelingen Berkenbos aan Vincentius


Onze vormelingen van Berkenbos brachten een bezoek aan St.-Vincentius.
Ze werden enthousiast onthaald door de voorzitter van de vereniging.

Het was een zinvol ontmoetingsmoment waar de jongeren kennismaakten met armoede. Ze hoorden dat vele gezinnen uit de regio het financieel niet zo goed hebben.

Ze maakten kennis met het nieuw winkelsysteem en dat er minderbedeelden er kleding, speelgoed en voedsel aan gunstprijzen kunnen kopen.

Ze hoorden ook hoe zij hun steentje kunnen bijdragen door St. Vincentius te steunen via voedsel, kleding, klein elektrische apparaten, speelgoed, … binnen te brengen. Maar dat laatste wisten ze al, want 3 karren vol vulden ze met materialen voor St. Vincentius vooraleer het bezoek begon.
En voor het weggaan beloofden ze om goed naar mekaar 'om te zien'.
Met veel dank aan Stefan Was voor info en foto's