donderdag 14 december 2023

ADVENTSBEZINNING – De ezelpreek

Tijdens de advent willen we even stilstaan bij de betekenis van de kerststal. Het is dit jaar 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi een levende kerststal liet bouwen om het kerstverhaal tot leven te brengen. Avond 2 – DE EZELPREEK
Geen olijker duo dan de os en de ezel broederlijk naast elkaar met de kribbe in hun midden… Mochten ze kunnen spreken, wat zouden ze ons zeggen over het bizarre kerstwonder dat Franciscus in Greccio opvoerde ? Francine Demarsin trok haar stoute schoenen aan en kroop in hun beider vel: twee karakters uitvergroot maar toch zo herkenbaar in onszelf.
Ziehier de gebroeders schorremorrie! Welkom op deze avond! En breng gerust nog iemand mee.