woensdag 29 november 2023

Regeling voor toegankelijkheid voor domein Helderbeek-Terril


Als je nu onze terril opwandelt zie je dat er nieuwe elektrische draad is aangebracht langs de toegangsweg (de weg met steengruis aangebracht als wandelweg) naar de top van de terril. Daar mag je nog alleen wandelen en de andere paden zijn verboden plaatsen om er te vertoeven. Je kan hier het digitale dossier volledig nalezen.

Natuur & Bos stelde dit dossier samen voor natuurdomein de Helderbeek-Terril voor de gemeenten Heusden-Zolder en Beringen. Heel de toegankelijkheid word beschreven in het dossier en waar je rekening moet bij houden.
Je kan hier opmerkingen of bezwaren tegen indienen tussen de periode 10 november 2023 tot en met 09 december 2023. Dit moet wel schriftelijk ingediend worden via email  aves.lim.anb@vlaanderen.be 
Of via de post schrijf je naar  Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen (AVES), Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel.