donderdag 9 november 2023

Onderzoek naar geschiedenis Italiaanse gemeenschap in Limburg (KU Leuven)


In het kader van een masteronderzoek aan de Faculteit Letteren aan de KU Leuven, lanceert de Limburgse student Elian Pergola een oproep tot de Italiaanse gemeenschap in Limburg. Hij doet onderzoek naar de identiteitsbeleving van zogenaamde “Italobelgen” en is op zoek naar Limburgers met Italiaanse roots, ongeacht ze tot de 1e, 2e, 3e of zelfs 4e generatie arbeidsmigranten behoren. Hij is ook op zoek naar Italianen die hun jeugd hebben doorgebracht in Limburg of betrokken waren/zijn bij Italiaanse verenigingen als het ACLI. Italiaanse identiteitsbeleving in Limburg

Elian Pergola is naast zijn studies actief als podcastmaker. Hij wil zijn twee passies combineren en maakt daarom tijdens zijn historisch onderzoek gebruik van oral history. Dat betekent dat hij een geschiedenis probeert te construeren aan de hand van mondelinge overleveringen.

Het onderzoek focust zich op de identiteitsbeleving binnen de Italiaanse gemeenschap en de rol van middenveldsorganisaties. Zo wil Elian een dieper inzicht krijgen in de historische dynamiek van de Italianen in Limburg. Omdat de geschiedenis van die gemeenschap niet zo goed gedocumenteerd is, lanceert hij een oproep via zijn website om deel te nemen aan dit onderzoek.

Een uitgewissen geschiedenis
Minderheden hebben wel vaker last van het verlies aan hun geschiedenis. Dat wil niet zeggen dat die er niet is, maar het is moeilijker om er bronnen over te vinden. “De beste bronnen die nu nog ter beschikking zijn, zijn de mensen zelf. Zij die de migratie en integratie meemaakten. Hun verhalen wil ik vastleggen,” vertelt Elian.

Hij is dan ook vastberaden om de persoonlijke ervaringen van de Italianen in Limburg te documenteren. Hij schrijft er zelfs zijn masterproef over. Hij vindt zelf dat die bijragen van onschatbare waarde zijn, maar beseft ook dat de tijd dringt om nog met eerste generatie arbeidsmigranten te spreken. Vandaar de oproep.

Hij nodigt iedereen die Italiaanse roots heeft of een link heeft met de gemeenschap uit om contact op te nemen via e-mail op elian.pergola@student.kuleuven.be. Deelname aan het onderzoek kan volledig anoniem, indien dat gewenst is. De oproep mag vrij verspreid worden. Meer informatie via www.elianpergola.com/italie-in-limburg