woensdag 29 november 2023

Fietsersbond meet snelheden in de fietsstraten Zolder


Sinds bijna 2 jaar heeft de Fietsersbond een meettoestel (telraam) in de Inakker staan. In Zolder Centrum zijn er nu meerdere fietsstraten waar max. 30 km/uur geldt en de fietser niet voorbij gestoken mag worden. Pedelecs staan nu in de actualiteit en moeten zich ook aan de snelheid houden.

Doorgaand verkeer hoort niet meer thuis in het centrum en de gemeente plaatste onlangs borden “doorgaand verkeer” richting de Bieststraat en de Elf Novemberstraat en omgekeerd. Verdere aanpassingen volgen nog.

De fietsersbond stelt via het telraam vast dat 40% te hard rijdt: klik hier . Hiervan zijn er veel die niet in het centrum thuis horen. De Fietsersbond hoopt dat verdere geplande gemeentelijke maatregelen dit probleem stilaan oplossen. Zij overlegt hierover regelmatig met de diensten. Dank aan Paul Coolen voorde Fietserbond