vrijdag 17 november 2023

Expo ‘KR8TIG’ in ZLDR Luchtfabriek vanavond geopend.


  Drie kunstkringen bundelen hun krachten en organiseren de expo ‘KR8TIG’ in ZLDR Luchtfabriek. Vanavond was de opening van deze expo en deze zal gedurende één maand te bezichtigen zijn. Men verwachtte dat 35 kunstenaars zich zouden inschrijven, maar het werden er 53. Deze 53 kunstenaars verzamelden een pracht aan kunstwerken die in vele gevallen een verlengde werden van de machinezaal in de luchtfabriek. De visie is dat kunst verbindend werkt, zowel voor de toeschouwer, als voor de kunstenaar. Kunst kent geen verschil in de mensheid. Kunst is gelijkheid. De avond werd opgeluisterd door een band van 3 vrouwen uit 3 generaties die Vlaamse folkloreklanken door de zaal lieten gaan. Meer dan 150 mensen bezochten de tentoonstelling op de eerste openingsavond. De kunstenaars waren aanwezig om uitleg te geven over hun kunstwerken. Veel dank aan Linda Graulus voor verslag en foto's