vrijdag 17 november 2023

DORPSRAAD in Heusden op 21 november

SAVE THE DATE !
Dinsdag 21 november om 20u in De Kring ! 
OPEN DORPSRAAD !
Volgend jaar vinden de verkiezingen voor o.a. de gemeenteraad plaats. Wij willen zoveel mogelijk dorpsgenoten warm maken om te gaan stemmen. Wij willen onze wijk- en dorpsgenoten mee laten denken over het toekomstig beleid in onze wijk, dorp en gemeente. Wij willen ook graag de politieke partijen en het nieuwe lokale bestuur informeren over de belangrijkste noden en behoeften van onze dorpsgenoten. Wij hebben reeds een 'memorandum' opgesteld dat we graag met jullie willen overlopen en aanpassen waar nodig. Daarom, kom op 21 november naar onze Open Dorpsraad en 'Zeg uw gedacht !'