donderdag 5 oktober 2023

Verkeerseducatieve route (VERO)

n samenwerking met het St.-Franciscuscollege organiseert de fietsersbond de jaarlijkse verkeerseducatieve wandeling rond de school. Een 18-tal klassen of een 300-tal eerstejaars nemen een gehele week deel aan de rondleiding onder leiding van een lid van de fietsersbond. Alle verkeersaspecten op de 4 kruispunten in de onmiddellijke schoolomgeving komen aan bod zoals welke voorrangsregel is van toepassing, hoe steek ik over op een zebrapad en wat is mijn plaats als fietser ? Terwijl de fietsersbond het fietsgebruik op deze manier wil stimuleren vindt het St.-Franciscuscollege een veilige schoolomgeving belangrijk. Dank aan Danny Wendelen voor de fietserbond