dinsdag 31 oktober 2023

De natuur in beeld gebracht


DE DREKVLIEG of beter bekend als de DE STRONTVLIEG  (Scathophaga stercoraria)  
Dank aan Marleen Poelmans