woensdag 25 oktober 2023

De natuur in beeld gebracht


AZIATISCHE HOORNAAR (Vespa velutina)  
Dank aan Marleen Poelmans