maandag 23 oktober 2023

Aanpassen van het kruispunt Koolmijnlaan| Amideuslaan en plaatsen van rode lichten


Speciale aandacht voor dit kort bericht!!!
Agentschap Wegen & Verkeer laat een brief toekomen bij de geburen van het kruispunt Koolmijnlaan/Pater Amideuslaan om hun te informeren over de aankomende werken die starten op maandag 30 oktober en duren tot en met 26 november.

Op 02 - 03 november zullen de boogpalen van de verkeersregelsinstallatie geplaatst worden en zullen de detectielussen in het wegdek worden geslepen. De toegang via de Koolmijnlaan zal voor het gemotoriseerd verkeer tijdens de uitvoering van de werken steeds gegarandeerd worden door middel van beurtelings verkeer met verkeerslichten. Gezien dat de werken ook uitgevoerd worden op de fietspaden zal er voor de fietsers een omleiding worden uitgezet. Gedurende de volledige duur van de werken zal er getracht worden om de hinder tot een minimum te beperken.

Dus als je hier dagelijks passeert gelieve hiermee rekening te houden, zo kan je misschien uw weg met auto of fiets, moto opvoorhand bekijken en een omweg plannen zodat je toch minder tijd verliest.