maandag 30 oktober 2023

Aanbevelingen voor een veilig(er) fietssas

                                  
Tijdens de donkere en regenachtige vooravond werd het fietssas in Koerselsebaan ter hoogte van de overweg weeral tot schroot herleid. Een bestuurder komende uit de richting van Koersel maaide de verkeersborden en omega-beugels omver. Of onaangepaste snelheid of iets anders de oorzaak is maakt voor de fietsersbond geen verschil. Een fietser die op het punt stond het fietssas te gebruiken om over te steken kwam er gelukkig zonder kleerscheuren van af. De fietsersbond maakte terzake recent aan de gemeente een aantal aanbevelingen over om het fietssas beter te beveiligen. De slechte zichtbaarheid van de vluchtheuvels verbeteren is slechts één van de adviezen..Het fietssas dat op een schoolroute ligt blijft op de huidige manier een gevaar voor de fietsers. Dank an Danny Wendelen