zaterdag 9 september 2023

Zolder door de jaren heen met de Geschied en Heemkundige Kring Zolder

Het schuttersgilde St Job van Bolderberg telde heel wat leden. Ze werden op een foto gebracht tijdens de viering van hun Keizer Jean Munters. Op de voorste rij Jean Munters en naast hem zijn bestuursleden
Met veel dank aan Jozef Rogiers en de Geschied en Heemkundige Kring Zolder