dinsdag 26 september 2023

Wat met horeca op Bovy!!!

De toekomst voor de horeca is nog heel onduidelijk op Domein Bovy?
Wat zijn de gevolgen voor de horeca na de herstructuering die bij de Winning plaatsvonden.
Er werd op de bijeenkomst beslist dat de afdeling KarWij te stoppen.
Wat word er verstaan onder KarWij?
De boerderij en het Eetkaffee met productiekeuken, bakkerij en de hoevewinkel.
Vele van deze zaken zijn dan ook actief binnen Domein Bovy
Nu sinds enige tijd heel Domein Bovy weer goed draaide en er weer heel wat mensen naar afzakten is dit een domper op de hele domein.
Wat met de afdeling De Winning, zij stellen dan ook nog eens heel wat werkers in onderhoud omgeving en domein te werk en wat gaat daar mee gebeuren, dat zal de volgende dagen allemaal meegedeeld worden.