zaterdag 16 september 2023

Onze Toekomst Telt !

Wij staan nu voor een onzekere toekomst voor Mens en Milieu. De burgerbeweging Toekomst Telt VZW (apolitiek en onafhankelijk) wil zich hiervoor inzetten binnen de grenzen van Heusden-Zolder.

Wij zijn ondertussen al ruim 3 jaar actief met een sterke en diverse groep en daarnaast een uitgebreide kring van medestanders. De 17 sdg's (duurzame doelstellingen van de VN) zijn onze basis. Daarnaast is burgerparticipatie een belangrijke doelstelling. Wij denken hierbij aan een soort G1000, burgerparticipatie via een gelote groep van inwoners.

TT heeft grote ambities en zoekt continu naar medewerkers en medestanders.
Ben je ook bezorgd over de toekomst? Heb je zin om hieraan mee te werken? Wel, je bent welkom om met ons te komen kennismaken op donderdag 28 september of 26 oktober om 19u in de Kring (Heusden dorp, brasserie met zaaltje). Je kan ook mailen naar toekomsttelt@gmail.com of bel naar 0477/35.36.14 .
Neem zeker eens een kijkje op:
Foto: samenkomst van leden van TT en burgers tijdens de Meylandtwandeling.
Meer info via website en Facebook!
Dank  aan Paul Coolen voor info en foto