dinsdag 26 september 2023

Deel 1 werken Holleweg|Schomstraat is geasfalteerd

Alhoewel het AWV oorspronkelijk in hun bewonersbrief en toelichting melding had gemaakt van ledverlichting aan de oversteekplaats zijn ze hier op 06|09|23 op teruggekomen, volgens AWV gaat het hier om een fietssuggestieoversteekplaats die zonder markering wordt ingericht en waarbij overstekende weggebruikers voorrang dienen te verlenen aan de andere weggebruikers. Bijgevolg zou het volgens de richtlijnen niet mogelijk om deze oversteekplaats te voorzien van punctuele ledverlichting.

De werken aan de zijde van de Holleweg zijn al uitgevoerd, dat deel is opnieuw geasfalteerd. De signalisatie aan het rondpunt van Suska Berg is nog steeds niet aangepast, het omleidingsbord en verbodsbord is zelfs verwijderd en er is nog steeds geen aanduiding dat er tijdelijk tweerichtingsverkeer op het fietspad tussen Suskaberg en Rinkaersweg is voorzien. Met dank aan De Fietserbond H|Z