zondag 20 augustus 2023

Zomer BBQ De Kapelanijen


Op deze mooie zomer zondag zijn de buren van onze residentie weer present om samen te genieten van een BBQ. De voorbereidingen zijn al een tijdje aan de gang: de tent opslaan, drank en vlees inkopen, stoelen en tafels klaar maken...het feest kan beginnen. Betty verwelkomt de nieuwe bewoners en dankt iedereen die een steentje bijdragen aan het welslagen van dit burenfeest. Er wordt zelfs muziek gespeeld en op verzoek worden liedjes van vroeger gespeeld.
De sfeer zit er goed in, Pukkelpop verbleekt met deze muziekparade.
De bewoners genieten van dit feest en de nieuwtjes worden bij gepraat.
Iedereen gaat tevreden naar huis, de drank is nagenoeg op en er worden al plannen gemaakt voor een volgend feest
Met veel dank aan Mentens Louis voor deze info en foto's