dinsdag 1 augustus 2023

Waren de Romeinen actief op het Mortelveld ?


Aan het Mortelveld was al eerder archeologisch onderzoek verricht met duidelijke vondsten van de Romeinse tijd. Nu dik 2 jaar verder zijn in juli de volledige opgravingen bezig  op 05 juli zijn de opgravingen gestart en zullen nog duren tot om en bij eind augustus / begin september. De gespecialiseerde group Van Vooren kreeg de opdracht toegewezen om met hun archeologen en zeker hun jarenlange ervaring dit Mortelveld verder te onderzoeken. Kranen werden erbij gehaald om de bovenste lagen af te graven zodat het echte archeologische onderzoek van start kon gaan.

Men hoopt dat de waterput die er destijds gevonden is nog diep genoeg is en veel van de geheimen zal prijsgeven van de Romeinse tijd. Er zullen wellicht nog stukken van palen uit het gebied gehaald worden die ze dan met koolstofbehandeling kunnen nagaan van rond welke periode juist deze palen hier zijn ingeslagen. Verder zijn er scherven van borden & kruiken nog terug gevonden.
Wij kijken uit naar een volgende bezoek aan deze werf. GROUP VAN VOOREN archelogie