zaterdag 12 augustus 2023

Oversteek Koerselsebaan: veiliger en beter

De Fietsersbond had een voorstel uitgewerkt voor een verbetering van de oversteek Koerselsebaan aan het station. De gemeente heeft hier positief op gereageerd door het wegnemen van overbodige obstakels en het vernieuwen van de aanduidingen op de weg. Het fietsen verloopt nu vlotter en veiliger. Voor een latere fase pleit de Fietsersbond voor het wegnemen van het paaltje en een fietspad door het parkje richting Bergstraat. Het volledige dossier vind je hier.
Dank aan Paul Coolen voor De Fietserbond H|Z