vrijdag 25 augustus 2023

Kids Kick-off en familiedag 2023

Ook dit jaar pakt K. Harmonie De Ware Vrienden uit Zolder opnieuw uit met de Kids Kick-off, en dit op zaterdag 26 augustus in de harmoniezaal gelegen in de Dorpsstraat te Zolder.
Vanaf 9u repeteren de Juniors, aangevuld met nieuwe muzikanten (die komen kennismaken met de instrumenten en de werking).
Om 14u speelt het kersvers orkest al een heus instant-concert voor de ouders en andere sympathisanten, waarna de sneukeltocht van start gaat. Deelnemen is gratis en vrijblijvend.
Vanaf 17u gaan ze met de hele harmonie aan tafel voor een heerlijke barbecue, een overzicht onder elkaar over de afgelopen dag te bespreken en te genieten van elkaars aanwezigheid.
Dank aan Gust Put voor de info en Frederique Jamart voor de foto