maandag 28 augustus 2023

Fietsen en wandelen door de Mangelbeekvallei

De Mangelbeekvallei is een unieke beekvallei in De Wijers met heel wat natuurlijke open ruimte tussen de woonkernen van Heusden en Zolder.

De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen met het lokaal bestuur Heusden-Zolder en andere partners een landinrichtingsplan (LIP) ‘Mijn Mangelbeek’ uit rond drie thema’s:
Water en natuur: naar een meer natuurlijke beekvallei op lange termijn. Trage wegen: veilig fietsen en wandelen tussen verschillende woonkernen.
Mijnerfgoed en beleving: het mijnverleden herontdekken en ontmoetingsplekjes creƫren.
Dit najaar starten voor het thema ‘Trage wegen’ de eerste uitvoeringswerken.

Fietsen en wandelen
Heusden-Zolder heeft heel wat basisvoorzieningen op wandel- en fietsafstand. Door gebrekkige of onveilige verbindingen, kiezen inwoners nog te vaak voor minder duurzame verplaatsingen met de wagen. De projectpartners investeren daarom in veilige, functionele wandel- en fietsverbindingen die dwars door de Mangelbeekvallei de woonkernen met elkaar verbinden.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Op basis van het advies van verschillende dorpsraden hebben we vanuit Vlaanderen hier een trage wegen-netwerk uitgebouwd. Daarmee verbeteren we bijna 10 km aan bestaande trage wegen en leggen we enkele volledig nieuwe paden aan. Bij de aanleg kozen we voor waterdoorlatende materialen, bijvoorbeeld houtpaden voor de drassige gebieden, en om straatverlichting hier niet neer te zetten. Op die manier zorgen we ervoor dat we de natuur voor alle omwonenden toegankelijk maken op een vlotte en veilige manier zonder dat we daarmee de natuur van de beekvallei verstoren.”
De werken voor de trage wegen in de Mangelbeekvallei starten in de tweede helft van september en duren tot april 2024. De totale kostprijs bedraagt 1.170.000 euro. Het lokaal bestuur Heusden-Zolder betaalt daarvan 867.000 euro, de Vlaamse overheid 303.000 euro.
Met dank aan Juul Adriaens adjunct-woordvoerder VLM en Karel Stevens Projectmanager De Wijers, Vlaamse Landmaatschappij