zaterdag 19 augustus 2023

Dit is Heusden-Zolder => De school in Hal-Berkenbos

 De ontginning van de koolmijnen 'Helchteren - Zolder' bevordert de aangroei van de bevolking van de wijken Hal en Berkenbos en zet de zusters Ursulinen aan daar een school op te richten. Pastoor Paquay en zuster Julienne die toen hoofdonderwijzeres was, oordelen immers dat de afstand naar de school van het centrum te groot is, zeker voor de kleintjes. Bovendien is een schooltje noodzakelijk voor de Sint-Valentinusparochie in Hal-Berkenbos die sterk uitbreidt.
ln 1922 laten de zusters de eerste schoollokalen bouwen op een terrein gelegen op de westelijke hoek van de Halheide dat voor dit doel door gravin de Theux wordt afgestaan. De gemeenteraad van Heusden en de bestendige deputatie van de provincie keuren de plannen goed. De bouwwerken, die gebeuren onder de begeleiding van zuster Philomène, beginnen op 24 juli 1922 en zijn voltooid op 30 augustus. De school wordt in 1922 door de gemeente erkend en van dan af worden er staatstoelagen verleend.
In 1925 worden er drie lokaaltjes bijgebouwd en in 1927 wordt op de bestaande schoollokalen een verdieping geplaatst zodat er twee klassen bijkomen. Ook in de volgende jaren wordt het schoolgebouw aanzienlijk uitgebreid. Wat begonnen was met 'enkele lokalen' groeit weldra uit tot een heus schoolgebouw. De belangrijkste verbouwing en renovatie vindt plaats in 1960. In 1963 komt er een verharding op de speelplaats en worden de klasjes voorzien van centrale verwarming.

In 1924 bedraagt de schoolbevolking van de meisjesschool één klas met 26 leerlingen; in 1941 tellen we 277 leerlingen; in 1951 zijn er tien klassen met 315 leerlingen en in 1977 elf klassen met 265 leerlingen. Hieronder zijn 137 kinderen van gastarbeiders. In 1925 bedraagt het aantal leerlingen van de kleuterschool 61 kinderen, 31 jongens en 30 meisjes; in 1941 tellen we 171 leerlingen waarvan 90 jongens en 81 meisjes. In 1977 zijn er 230 kinderen waarvan 113 jongens en 117 meisjes. 106 onder hen zijn kinderen van gastarbeiders"

De eerste jaren gaan de zusters elke dag te voet heen en weer van Heusden-Centrum naar Berkenbos. Hierin komt verandering vanaf 1933. Dan wordt een nieuw 'kloosterke' voor de zusters opgetrokken. Op 21 november 1 986 wordt het 'kloosterke' verkocht aan Hendrik Claes, zoon van Leopold Claes, de aannemer met wie de zusters altijd graag hebben samengewerkt.
Ursulinen-directrices in Berkenbos:
1924-1937: zuster Philomène, biigestaan door zuster Cécile
1960: zuster Julienne
1967: zuster Berchmans
1970: zuster A/ladeleine
1977: zuster Angeline )