woensdag 5 juli 2023

Persbericht PZ H|Z => Voetgangers en fietsexamens


In samenwerking met de basisscholen, gemeenschapswachten, ouders en vrijwilligers organiseerde onze wijkdienst in de voorbije weken een voetgangers- & fietsexamen. Tijdens een theoretisch gedeelte verduidelijkte de politie met een presentatie de rechten en plichten van voetgangers en fietsers in het verkeer. Na verschillende voorbereidende oefeningen legden 280 leerlingen van het zesdejaar van 7 basisscholen een fietsexamen af. De fietsers reden in het echte verkeer over een parcours met allerlei verkeerssituaties. 
Een rotonde nemen, links en rechts afslaan, een hindernis voorbijrijden, oversteken en inhalen kwamen onder meer aan bod.. De leerlingen die geslaagd waren kregen een fietsdiploma en worden in staat geacht om zelfstandig en veilig naar de middelbare school te fietsen. De leerlingen van het vierde leerjaar legden op hun beurt een voetgangersexamen af. De juiste plaats innemen als voetganger, oversteken met en zonder zebrapad en de bevelen van een bevoegd persoon opvolgen behoorden tot de oefening. 236 leerlingen van 7 scholen namen deel aan het voetgangersexamen. Het uiteindelijke doel is om verkeersongevallen met zwakke weggebruikers te verminderen.