maandag 3 juli 2023

Archeologisch onderzoek site Mortelveld

Tijdens de zomervakantie maken we werk van een archeologisch onderzoek op de site Mortelveld. Bedoeling is om dit gebied te verkavelen in 47 loten, met voor het grootste deel loten voor een ééngezinswoning met een tuintje. Op het terrein wordt ook een weg aangelegd om de Schootstraat te verbinden met de Processieweg.
Maar voor het zover is, voeren we een grondig archeologisch onderzoek. Een vooronderzoek bracht immers enkele interessante vondsten op uit de 17de en 18de eeuw. Het gaat onder andere over musketkogels, pistoletkogels, een vingerhoed, een koperen mondharp, een fragment van een koperen bandeliersluiting en een spinlood.
Omdat er weinig tot geen archeologische en historische gegevens van het plangebied gekend zijn, is verder onderzoek absoluut noodzakelijk. Met deze aanpak vermijden we dat er een mogelijke archeologische site beschadigd wordt door de geplande werkzaamheden. Na de zomervakantie maken we een stand van zaken op en bepalen we een verdere plan van aanpak